Výmena stúpačiek

Výmena rozvodov kanalizácie, pitnej vody ,ohriatej pitnej vody, plynu, vzduchotechiky, ochranné pospojovanie a protipožiarne prestupy v bytových domoch.

Bezplatné poradenstvo vypracovanie cenovej ponuky.

Zabezpečenie stavebných prác súvisiacích s rozoberaním bytového jadra a ich uvedenie do pôvodného stavu. Alebo vymurovanie nových bytových jadier podľa požiadavky vlastníkov.

 1. VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV KANALIZÁCIE
  Kanalizačné potrubie sa v panelových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu životnosti. Poruchy akými sú nestesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu, sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná ! Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním.Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži...
 2. VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV PITNEJ VODY A OHRIATEJ PITNEJ VODY
  Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu. Pri výmene nových rozvodov sú použité izolácie podľa vyhlášky 282/2012 Z.z.
 3. VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV PLYNU – medené rozvody plynu -systém VIEGA - použite rýchlej a bezpečnej technológie (lisovanie za studena)
 4. NÁHRADA OCHRANNÉHO POSPOJOVANIA - Uzemnenie plastového potrubia Cy káblom
 5. INŠTALÁCIA PROTIPOŽIARNÝCH  PRESTUPOV - Požadovaná požiarna odolnosť bude dosiahnutá aplikáciou systému, ktorá pozostáva z minerálnej dosky minimálnej objemovej hmotnosti 140 kg/m3 hrúbky 60mm napr. Rockwool, protipožiarneho tmelu aplikovaného do škár a protipožiarneho náteru aplikovaného na povrch minerálnej dosky aj s presahom na konštrukciu minimálne 20mm. Všetky horľavé potrubia (plastové aj plast-hliníkové) budú ošetrené protipožiarnou speňujúcou páskou alebo protipožiarnou manžetou. Upchávka bude z hornej strany doplnená navyše nehorľavou vrstvou betónového poteru, čo prispieva k požiarnej odolnosti, pevnosti a ochrane proti poškodeniu.
 6. STAVEBNÉ PRÁCE -  Naša firma disponuje vlastnými pracovníkmi, ktorí Vám jadro rozoberú a vedia ho uviesť aj do pôvodného stavu.
 7. KONTAKTY NA SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV A ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV BYTOVÝCH DOMOV k overeniu referecií a činnosti našej firmy Vám vieme na požiadanie poslať.
 8. POISTENIE FIRMY V POISŤOVNI ALLIANZ DO VÝŠKY 300 000 EUR na jednu škodovú udalosť v prípade vzniku škody spôsobenej pri zhotovení diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že vlastní všetky potrebné doklady na všetky práce spojené s výmenou stúpačiek a má niekoľkoročné praktické skúsenosti s uvedenými prácami a materiálmi. Takťiež vlastní všetky potrebné doklady a certifikáty na uvedené potrubia a materiály , ktoré budú použité pri rekonštrukcii BD. Tieto doklady ako aj kontakty na správcov bytových domov a vlastníkov bytov vieme doložiť na požiadanie...
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek