Kontakt


FRIVAN, s. r. o.


Sídlo: Hollého č. 46, 083 01  Sabinov
IČO: 44544995
DIČ:2022733097
IČ DPH: SK2022733097
Zapis v Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel S.r.o. Vložka číslo 21024/P       

Základné e-mailové kontakty:

Konateľ:

Frický Ivan
+421 915 919 000 | frivan@frivan.sk

Ekonomika:

Frická Gabriela
+421 907 349 121 | ekonomika@frivan.sk

Technik Západ BA :

Frický Dominik

+421 948 882 810 | dominik@frivan.sk

Projektový manažér BA:

Ing. Frický Ivan ml.

+421 948 933 620 | ivan@frivan.sk

Rozpočtár stavieb:

Štoff Ľuboš
+421 917 179 506 | lubos@frivan.sk

Pripravár stavieb :

Ing. Hricišín Marián
+421 910 928 176 | marian@frivan.sk

Technik Východ PO :

Štoff Patrik
+421 947 902 402patrik@frivan.sk