Jadrové vŕtanie

Cenník jadrového vŕtania

Uvedené ceny sú účtované za 1 cm hĺbky vrtu. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.
Pri väčších množstvách je možné dohodnúť individuálne ceny.

Priemer otvoru Murivo Betón Železobetón
8 - 16 mm 0.60 € 0.65 € 0.95 €
17 - 24 mm 0.65 € 0.70 € 1.15 €
25 - 36 mm 0.70 € 0.75 € 1.25 €
42 - 52 mm 0.75 € 0.85 € 1.35 €
62 - 72 mm 0.80 € 0.90 € 1.65 €
82 - 92 mm 0.85 € 1.00 € 1.90€
102 - 112 mm 1.00 € 1.30 € 2.40€
122 mm 1.20 € 1.50 € 2.60 €
132 mm 1.23 € 1.55 € 3.00 €
150 mm 1.25 € 1.60 € 3.50 €
162 mm 1,45 € 1,85 € 4,00 €
200 mm 1.65 € 2.00 € 4.50 €
250 mm 1.80 € 2.50 € 8.40 €
300 mm 2.20 € 3.50 € 10.20 €
350 mm 2.90 € 5.50 € 13.90 €
400 mm 4.95 € 8.50 € 16.80 €

Väčšie priemery sa ocenia individuálne.

Podmienky a príplatky:

 1. Objednávateľ vytýči miesta vrtu alebo otvoru vopred a vyznačí miesta nezmývateľnou farbou . Pokiaľ tak neučiní , doba čakania na vytýčenie sa započíta do času prestojov.
 2. Objednávateľ bezplatne zabezpečí zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vody pod tlakom cca 3 barov vo vzdialenosti max 20 m od vytýčených miest.
 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody , ktoré vznikli vŕtaním alebo rezaním na konštrukciách , ktoré vyznačil objednávateľ . Jedná sa najmä o statické poškodenia , poškodenie zabudovaných inštalácií , navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia.
 4. Ceny sú stanovené pri rezaní a vŕtaní do železobetónu s výstužou o priemere maximálne do 12 mm . V prípade , že železobetón obsahuje hrubšiu výstuž alebo iné oceľové prvky , pripočítame k jednotkovej cene sumu 2,30 € / 1 cm2 reznej plochy ocele.
 5. Za použitie vlastného napájacieho zdroja účtujeme za každú hodinu použitia 15 €
 6. Príplatky:
 • za objem prác nižší ako 150,- € + 25 %
 • za používanie vlastnej tlakovej nádoby na vodu + 25 %
 • za odsávanie chladiacej kvapaliny + 25 %
 • za ručné vrty hlbšie ako 30 cm + 25 %
 • za vrty so stojanom hlbšie ako 42 cm + 25 %
 • za vŕtanie vo výške nad 1,5 m + 20 % + cena za lešenie , plošinu...
 • za vŕtanie v hĺbke pod 1,5 m + 30 %
 • za šikmé vŕtanie + 15 %
 1. Poplatok za použitie 1 kotvy - 1,50 €
 2. Prestoje + pomocné práce účtujeme vo výške 15,- € na osobu
 3. Dopravné náklady účtujeme vo výške 1 € za 1 km jazdy.
 4. V cene nie je zakalkulovaná likvidácia vzniknutého odpadu
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie